Az ügyfelek személyes adatai GDPR alapján történő kezelésének alapelvei

A TOPWET s.r.o. (székhelye: Náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81, Ostrovačice, azonosító vagy cégjegyzékszám: 27377377, a céget jegyző cégbíróság Brno Városi Bíróság cégbejegyzési szám: 56248 C – a továbbiakban „TOPWET“) mint adatkezelő által az ügyfelek személyes adatai GDPR alapján történő kezelésének alapelvei (a továbbiakban „Alapelvek”) célja az arról szóló tájékoztatás, hogy a TOPWETadatkezelőként a természetes személyek melyik személyes adatait (a továbbiakban „adatok”) és hogyan kezeli a TOPWETáltal üzemeltetett internetes honlapok látogatásakor és a potenciális ügyfelekkel folytatott kapcsolattartáskor. Az Alapelvek továbbá részletezik, hogy a ČNP milyen célból és meddig kezeli ezeket a személyes adatokat a hatályos jogszabályok értelmében, kinek és milyen célból adhatja át, és az arról szóló tájékoztatás, milyen jogok illetik meg a természetes személyeket a személyes adataik kezelésével kapcsolatban.

Az Alapelvek 2015. május 25-től hatályosak, és a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről szóló (EU) 2016/679. rendelete (a továbbiakban „rendelet” vagy „GDPR”) értelmében kerültek kiadásra a ČNP mint a személyes adatok kezelőjének tájékoztatási kötelezettsége biztosítása céljából a GDPR 13. cikke értelmében.

A jelen Alapelvek a TOPWETügyfeleinek, a TOPWETszolgáltatásai felhasználóinak, a TOPWETárui iránt érdeklődőknek és a TOPWETáltal üzemeltetett internetes honlapok látogatóinak személyes adatai kezelését érintik, a GDPR szerinti személyes adatok védelmének TOPWETgel szembeni hozzáállásuknak megfelelő mértékéig.

A továbbiakban a személyes adatok védelmének és a további adatfeldolgozás főbb alapelveinek áttekintéséről lesz szó. Bővebb információért látogasson el a www.topwet.cz honlapunkra, azon belül pedig a személyes adatok védelmével foglalkozó menüpontba.

1. Ki kezeli az adatait?

Adatait adatkezelőként a TOPWET s.r.o. (székhelye: Náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81, Ostrovačice, azonosító vagy cégjegyzékszám: 27377377) kezeli a GDPR értelmében.  Az adatait az alábbi feltételekkel kezeljük.

2. Mi a személyes adat?

A személyes adat a meghatározott vagy meghatározható természetes személyt érintő bármely olyan információ, amelyre a személyes adatok vonatkoznak. Meghatározott vagy meghatározható természetes személynek minősül az, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható szám, kód, a természetes, fiziológiai, pszichológiai, gazdasági, kulturális vagy szociális identitására specifikus egy vagy több elem alapján. Az ilyen adatok kezelése a magánélethez való jog miatt korlátozható, ugyanakkor a személyes adatok védelmét a GDPR szabályozza.

3. Mely személyes adatait kezeljük?

Csak az Ön által a termékeink iránti érdeklődéssel vagy vásárlással kapcsolatban (például regisztrációkor, megrendeléskor, vagy a személyes adatok kezelésének engedélyezésekor és az újdonságokról, akciós ajánlatokról szóló hírlevél küldésének engedélyezésekor), illetve az adásvételi szerződés megkötésekor nyújtott személyes adatokat kezeljük.

Elsősorban olyan adatokról van szó, amelyeket a regisztrációkor vagy az áruvásárláskor közöl velünk:

1) A személyes azonosító adatok és címadatok:

Ezek az adatok a szerződés létesítéséhez és teljesítéséhez szükségesek. Elsősorban az alábbiakról van szó:

a) Email
b) Keresztnév és vezetéknév
c) Telefonszám
d) Kapcsolattartó és/vagy kézbesítési cím
e) Fizetési adatok (bankkártyaszám), amelyeket rögzítünk (csak a fizetett szolgáltatások használatakor, például az webáruházban történő vásárláskor, stb.) vagy nem rögzítünk a felhasználói fiókjához.
f) Az Ön által a megrendelés megjegyzésében önként kitöltött további adatok.

2) Az Ön engedélye alapján kezelt további adatok, amelyeket azzal szerzünk be, hogy a szolgáltatásainkat használja

a) IP címe
b) Süti fájlok (online szolgáltatások esetén)
c) A TOPWETáltal üzemeltetett internetes oldalakon való viselkedések feljegyzése, amelyeket a böngészőben engedélyezett süti fájlokból szerzünk meg. A feljegyzéseket a TOPWETáltal üzemeltetett honlap üzemének javítására és az internetes reklámra használjuk.
d) Esetleg egyéb online azonosító.

3) A megvásárolt termékről és a fizetési hajlandóságról szóló adatok

a) A TOPWEThonlapján megtalálhatja a megrendeléseit és a kedvenc termékeinek jegyzékét.

4. Miért kezeljük a személyes adatait?

1) A törvényi adóügyi kötelezettségek (törvényi kötelezettségek) teljesítése miatt.
2) A TOPWETmárkaboltjaiban és a TOPWETterületein üzemeltetett kamera és megfigyelő rendszer üzemeltetése a kár keletkezésének megelőzésére és a TOPWETvevői biztonságának védelmére, valamint a TOPWETérdekeinek és vagyonának védelmére (a TOPWETjogos érdeke).
3) Az ügyfélvonalon folytatott beszélgetések rögzítése (a szerződés teljesítése)
4) Az ügyfelekkel, vevőkkel szembeni követelések behajtása, illetve a további ügyfélviták rendezése (a TOPWETjogos érdeke)
5) Az adósok nyilvántartása (a TOPWETjogos érdeke)
6) Marketing célok (az ügyfelek engedélye)

5. A személyes adatok nyújtása

A személyes adatok nyújtása a szerződés teljesítéséhez, a TOPWETtörvényi kötelezettségei teljesítéséhez és a TOPWETjogos érdekeinek védelméhez szükséges. A személyes adatok fenti célokra történő nyújtásának elutasítása esetén nem biztosítható a TOPWETvevőkkel szembeni kötelezettségeinek teljesítése. A személyes adatok fenti célú kezelésére nincs szükségünk az engedélyre. Itt a személyes adatok kezelésére a szerződésből eredő jogcímet alkalmazzuk.

A személyes adatokat ezekre a tevékenységekre csak a fenti tevékenységek teljesítésének eléréséhez szükséges mértékben és ideig, vagy a jogszabályban elrendelt ideig kezeljük.

1) A marketing célokra kezelt személyes adatok

Akik engedélyezték a személyes adataik kezelését marketing célokra elektronikus kapcsolattartás révén, a TOPWETaz engedélyben meghatározott ideig kezeli azokat az adatokat, amelyeket az érintett a TOPWETmarketing céljaira és a termékinformációkról, újdonságokról és akciós ajánlatokról szóló tájékoztatója elküldésére közölt.  Ha az érintett az engedélyét a TOPWETáltal üzemeltetett internetes honlap révén adta, ezekkel a kapcsolattartó adatokkal együtt kezelik a TOPWEThonlapon elhelyezett sütijeinek adatait is akkor, ha az érintett engedélyezte a böngészőjében a süti fájlokat. Az újdonságokról és akció ajánlatokról szóló hírlevelek küldéséről történő leiratkozáshoz lépjen a hírlevél regisztrációs menüpontjába, és módosítsa a szolgáltatás beállítását, vagy küldjön e-mailt erre a címre: gdpr@topwet.cz.

2) A TOPWETáltal üzemeltetett honlaphoz tartozó sütik feldolgozása

Ha az érintett engedélyezte a böngészőjében a sütiket, feldolgozzuk a TOPWETáltal üzemeltetett honlapon elhelyezett sütikből kimentett viselkedések feljegyzéseit is, a TOPWEThonlapja működésének javítására, elemzések és mérések készítése céljából annak ellenőrzésére, mennyire és hogyan használják a szolgáltatásainkat, illetve a TOPWETinternetes reklámjainak céljára.

6. Mik azok a sütik, és milyen süti típusokat használunk?

A sütik kis adatfájlok, amelyeknek köszönhetően a meglátogatott honlapok emlékeznek az egyes felhasználók által végrehajtott műveletekre és beállításokra, így ezeket az adatok nem kell újra megadni. A süti fájlok mentése a számítógépre a webböngészők révén történik. A sütik nem jelentenek veszélyt, nem szolgálnak érzékeny személyes adatok gyűjtésére, ellenkezőleg, jelentőséggel bírnak a magánélet védelménél. A sütiket nem használjuk a honlap felhasználók azonosítására, sem a bejelentkezési adatokkal való visszaélésre.

A süti fájlok például segítenek a felhasználó, mint meglévő felhasználó felismerésében (például az e-mail fiókjába történő bejelentkezéskor, a fizetés engedélyezésekor, stb.), vagy honlap felhasználói preferenciákhoz alakításában. A süti fájlokat a TOPWEThonlapjain és azon kívül történő úgynevezett személyre szabott on-line hirdetések megjelenítésére használjuk, egyszerűbben szólva csak olyan reklámokat jelenítünk meg, amely az adott konkrét felhasználó számára releváns, anélkül, hogy az őt nem érdeklő reklámokkal terhelnénk.

A süti fájlok további csoportját a harmadik felek sütijei alkotják (például a Google Analyticsé az adott honlap vagy az adott szolgáltatás látogatottságának elemzésére, vagy a honlapunkon üzemeltetett hirdetési rendszerek üzemeltetőinek sütije).

Felhasználóként elutasíthatja a sütik használatát. Ekkor azonban előfordulhat, hogy a sütik használata nélkül nem jelennek meg bizonyos termékeink.

Ha a böngészője engedélyezi a sütik használatát, ezt úgy kezeljük, hogy egyetért a honlapjaink standard süti fájljainak használatával.

Ha nem szeretné ezeket a sütiket elmenteni, letilthatja a használatukat.

A sütik típusáról és a szolgáltatásainkban történő használatukról szóló bővebb információkról itt olvashat a honlap hivatkozásának behelyezése. (hivatkozás a sütik használatának nyilatkozatára)

7. Kinek válnak hozzáférhetővé a személyes adatai?

A TOPWETa kötelezettségei és szerződéses kötelezettségei teljesítéséhez más alanyok speciális és szakmai szolgáltatásait is használja. Ha ezek a beszállítók a TOPWETáltal átadott személyes adatok kezelését végzik, a személyes adatok feldolgozójának státuszával rendelkeznek, csak a TOPWETutasításai alapján dolgozhatják fel a személyes adatok, és nem használhatják más célra.

A partnereinket gondosan válogatjuk, akikre az adatokat bízzuk, és akik képesek az Ön személyes adatainak olyan műszaki és szervezési biztonságban történő feldolgozására, hogy nem történhet meg a személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférés vagy az azokkal történő visszaélés. A személyes adatainak védelme számunkra prioritás. A partnereinket titoktartás kötelezi, és az átadott adatokat nem használhatják más célra, mint amelyre hozzáférhetővé tettük számukra.

Harmadik személyek, akiknek hozzáférése lehet az Ön személyes adataihoz:

1) Olyan személyek, akiknek az adatokat a honlapunk látogatottságának elemzése céljából nyújtjuk;
2) Olyan személyek, akik bizonyos szolgáltatások műszaki üzemét biztosítják vagy a technológiákat üzemeltetik, amelyeket a szolgáltatásainkhoz használunk;
3) Olyan személyek, akik a megvásárolt árut, a nyomtatott hirdetési anyagokat, ajándékokat kézbesítik a marketing akciók keretében;
4) Olyan személyek, akik a szolgáltatásaink és a honlapunk kellő biztonságát és integritását biztosítják, amit rendszeresen tesztelnek;
5) A fizetőkapuk szolgáltatói (a bankkártya szolgáltatók);
6) Az üzleti partnerek vagy szponzorok, akik az akcióink szervezésében részt vesznek;
7) Behajtási ügynökségek a TOPWETköveteléseinek behajtása vagy beszedése céljából;
8) A hirdetési rendszerek üzemeltetői a célzott hirdetésekkel kapcsolatban;
9) A műszaki megoldások üzemeltetői, akiknek köszönhetően csak az Önnek megfelelő tartalmakat és reklámokat jeleníthetjük meg.
10) A kamera és megfigyelési rendszerek üzemeltetői TOPWETmárkaboltjaiban és a TOPWETterületein.

Bizonyos, pontosan meghatározott feltételek mellett kötelesen vagyunk átadni a személyes adatait a hatályos jogszabályok értelmében a Cseh Köztársaság Rendőrségének, vagy a büntetőeljárás más hatóságainak, ideértve a különleges egységeket is (Szervezet bűnözés elleni egység, Vámhatóság, stb.), és a további közigazgatási hatóságnak.

8. Mennyi ideig kezeljük a személyes adatait?

A személyes adatait a szolgáltatásaink használat idejéig kezeljük (vagyis a szerződés fennállásááig), ezután pedig az Ön engedélye alapján további 24 hónapig, ha a személyes adatok kezelésére adott engedélyét nem vonja vissza.

Itt szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy a megrendelt termékek megfelelő átadásához, illetve a kötelezettségeink teljesítéséhez – legyen szó a szerződési vagy az általánosan kötelező jogszabályokból eredő kötelezettségeinkről – szükséges személyes adatokat az Ön engedélye nélkül is kezelnünk kell a jogszabályokban meghatározott ideig akkor is, ha Ön visszavonja az erre adott engedélyét.

A TOPWETmárkaboltjaiban vagy a TOPWETépületei és telephelyei környezetében elhelyezett kamerák felvételeit a felvételkészítést követő legfeljebb nyolc napig meg kell őriznünk.

9. Kezelhetjük a személyes adatait az Ön engedélye nélkül is?

Igen, a személyes adatait az Ön engedélye nélkül is kezelhetjük, de csak az alábbi célokkal;

1) Termékek nyújtása (az ön és a TOPWETközött létrejött szerződés teljesítése);
2) A jogi kötelezettségek teljesítése, amelyek az általánosan kötelező jogszabályokból következnek;
3) A jogos érdekeink céljaira szükséges adatkezelés (például direkt marketing, a honlapjaink biztonságának biztosítása).

Az ilyen adatkezelés lehetősége és törvényessége a hatályos jogszabályokból következik, amihez nincs szükség az Ön engedélyére.

10. Minek alapján kezelhetők a személyes adatai?

Ahogy már szó esett róla, a személyes adatait egyfelől az Ön engedélye alapján, továbbá például a jogos érdekeink (elsősorban a direkt marketing céljából történő adatkezelés) alapján vagy az általunk kötött szerződés teljesítése céljából kezelhetjük, mégpedig a személyes adatok teljesítésükhöz szükséges terjedelméig. Nem utolsó sorban pedig a személyes adatainak az Ön engedélye nélküli kezelését a jogszabályokból eredő kötelezettségeink teljesítése is lehetővé teszi. A személyes adatai kezelésének konkrét céljait fentebb részleteztük.

11. Hogyan biztosított a személyes adataim védelme?

Az Ön által átadott személyes adatainak védelmét a szokásos eljárásokkal és technológiákkal biztosítjuk. Objektív okokból azonban nem lehetséges a személyes adatainak tökéletes védelme. Ezért sem biztosítható 100%-ig, hogy az átadott személyes adataihoz nem férhet hozzá harmadik személy, nem másolhatja le, nem hozhatja nyilvánosságra, nem változtathatja meg vagy semmisítheti meg a biztonsági intézkedéseink áttörésével.

Ezzel kapcsolatban viszont biztosíthatjuk, hogy rendszeresen ellenőrizzük, hogy rendszerünk tartalmaz-e gyenge pontokat, és történtek-e támadások ellene, és olyan biztonsági intézkedéseket fogadunk el, hogy – amennyiben lehetséges – ne következzen be a személyes adataihoz való illetéktelen hozzáférés, amely a technológia aktuális állapotára való tekintettel kellő biztonságot nyújt. Az elfogadott biztonsági intézkedéseket rendszeresen frissítjük.

A személyes adatai magasabb szintű védelme érdekében az adatokhoz történő hozzáférés jelszóval védett, az érzékeny adatinak adatátvitelét az Ön böngészője és a honlapunk között kódoljuk.

Az Ön segítsége és felelős magatartása nélkül azonban képtelenek vagyunk az adatai teljes védelmének biztosítására. Segítsen hát nekünk az adatai védelmének biztosításában azzal, hogy az egyedi jelszavait és hozzáférési adatait titokban tartja, és betartja az alapvető biztonsági alapelveket. Emlékezze rá mindig, hogy az e-mailjei nem mindig kódoltak. Ezért hangsúlyozzuk, hogy nem ajánlatos az ilyen kommunikációs csatornák használata bizalmas adatok küldésére.

12. Hogyan és mikor vonhatja vissza a személyes adatai kezelésére adott engedélyét?

Az önként adott engedélyét a személyes adatok kezelésére bármikor díjtalanul visszavonhatja, mégpedig egy e-mail küldésével a következő e-mail címre: gdpr@topwet.cz  Az engedély visszavonása nem érinti a személyes adatai további kezelését azoknak a személyes adatoknak az esetében, amelyeket az engedélye alapján az engedély visszavonása előtt kezeltünk. Az engedély visszavonása nincs hatással azoknak a személyes adatoknak a kezelésére, amelyeket az engedélytől eltérő más jogcímen kezelünk (vagyis a szerződés és a jogi kötelezettségekhez teljesítéséhez szükséges vagy a jogszabályban rögzített egyéb okok miatti adatkezelés esetén).

13. Köteles vagyok a személyes adataim közlésére? Mi történik, ha nem közlöm a személyes adataimat?

A személyes adatait önként közli velünk (bizonyos szolgáltatások esetében azonban köteles átadni a személyes adatait, vagyis ha nem adja őket át, nem használhatja ezeket a szolgáltatásokat).

A személyes adatainak gyakran névtelen kezelése – tehát anélkül, hogy egyáltalán azonosítanánk Önt konkrét felhasználóként – lehetővé teszi számunkra a termékeink nyújtását Önnek, illetve az új termékek folyamatos fejlesztését és javítását. Ha nem adja meg az engedélyét, vagy utólag visszavonja, előfordulhat, hogy bizonyos termékeket már nem tudjuk teljeskörűen Önnek nyújtani. Természetesen nem köteles használni a díjtalan szolgáltatásainkat.

14. Milyen jogai vannak a személyes adatok védelme kapcsán?

A személyes adataival kapcsolatban elsősorban az alábbi jogokkal rendelkezik:

1) A tájékoztatás joga
2) A személyes adatokhoz való hozzáférési jog
3) A személyes adatok helyesbítésének joga;
4) A személyes adatok törlésének joga (az „elfelejtés” joga) bizonyos esetekben;
5) Az adatkezelés korlátozásának joga
6) Az adatkezelés javításának, törlésének vagy korlátozásának értesítési joga
7) A személyes adatok átvitelének joga;
8) Az adatkezelés elleni tiltakozás vagy panasz bizonyos esetekben;
9) A személyes adatai kezelésére adott engedélyét bármikor visszavonhatja;
10) Jogosult a tájékoztatásra, ha megsértették a személyes adatai biztonságát bizonyos esetekben;
11) A személyes adatok védelméről szóló törvény és a GDPR által rögzített további jogok, annak hatálybalépése után.

15. Mit jelent az, hogy tiltakozáshoz való jog?

Ha nem tetszene, hogy időről időre üzleti hírlevelet vagy a termékportfóliónk újdonságairól szóló információkat kap, lehetősége van tiltakozni a személyes adatai marketing célú további kezelése ellen.  Ha így tesz, erre a célra a továbbiakban nem kezeljük az adatait, és már nem küldjük el Önnek az üzleti információinkat és hírlevelünket.

Ezt a jogot bővebben a GDPR 21. cikke részletezi.

16.  Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

A személyes adatok védelmével vagy a személyes adatok kezelésére adott engedélyének visszavonásával kapcsolatos további kérdései esetén forduljon hozzánk a következő e-mail címen: gdpr@topwet.cz

Ezzel kapcsolatban felhívjuk a figyelmét, hogy kérhetjük a személyazonossága igazolását, hogy ellenőrizhessük a kilétét. Ez egy megelőző biztonsági intézkedés, hogy megakadályozzuk az Ön személyes adataihoz történő illektéktelen hozzáférést. A szolgáltatásaink minőségének javítása és a törvényi kötelezettségeink teljesítéséről szóló feljegyzések mentése miatt az Önnel folytatott kapcsolattartásról felvételt készítünk.

TOPWET s.r.o.Kínálatunkban megtalálja a lapos tetők vízelvezető rendszereihez szükséges termékek teljes körű választékát, a TOPSAFE zuhanásgátló rendszereket, valamint számos egyéb kiegészítőt.


Kövessen minket a közösségi hálózatokon!

 


Tanácsra van szüksége?

Lépjen kapcsolatba velünk!